Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
célibataire
Singur
Stan cywilny
Marié(e)
Căsătorit/ă
Stan cywilny
Séparé(e)
separat/ă
Stan cywilny
Divorcé(e)
divorțat/ă
Stan cywilny
en concubinage
concobinaj
Stan cywilny
dans une union civile
într-o uniune civilă
Stan cywilny
en concubinage
necăsătorit/ă
Stan cywilny
en partenariat domestique
partener/ă de viață
Stan cywilny
veuf/veuve
văduv/ă
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
Aveți copii?
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
la conduite
examenul practic
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
Adresa
Rodzaj zmiany
mon nom
nume
Rodzaj zmiany
ma photo
fotografia
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
perdu
pierdut
Problem z prawem jazdy
volé
furat
Problem z prawem jazdy
abîmé
distrus
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka