Zwroty | arabski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
المعلومات سرية.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
ما هو اسمك؟
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
أين تعيش؟
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
ما هو عنوانك؟
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
ما هي جنسيتك؟
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stan cywilny
célibataire
عازب
Stan cywilny
Marié(e)
متزوج
Stan cywilny
Séparé(e)
منفصل
Stan cywilny
Divorcé(e)
مطلق
Stan cywilny
en concubinage
لدي شريك/شريكة في السكن
Stan cywilny
dans une union civile
متزوجان مدنيا
Stan cywilny
en concubinage
شريكان غير متزوجين
Stan cywilny
en partenariat domestique
في شراكة منزلية
Stan cywilny
veuf/veuve
أرمل/أرملة
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
هل لديك أطفال؟
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
أرغب في التسجيل في المدينة
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
تكاليف المستشفى
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
أجور المختصين
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
اختبارات التشخيص
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
العمليات الجراحية
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
العلاج النفسي
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
العلاج السني
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
علاج العينين
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
اختبار نظري
Rodzaj egzaminu
la conduite
اختبار القيادة
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
العنوان
Rodzaj zmiany
mon nom
الاسم
Rodzaj zmiany
ma photo
الصورة
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Wymiana prawa jazdy
perdu
ضائعة
Problem z prawem jazdy
volé
مسروقة
Problem z prawem jazdy
abîmé
متضررة
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
لدي سجل إجرامي نظيف.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Obywatelstwo współmałżonka