Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Missä sinä asut?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Minä olen _________.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
naimaton
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
naimisissa
coniugato/a
Stan cywilny
asumuserossa
separato/a
Stan cywilny
eronnut
divorziato/a
Stan cywilny
avoliitossa
convivente
Stan cywilny
rekisteröidyssä parisuhteessa
in un'unione civile
Stan cywilny
parisuhteessa
in una coppia non sposata
Stan cywilny
avoliitossa
in un'unione di fatto
Stan cywilny
leski
vedovo/a
Stan cywilny
Onko sinulla lapsia?
Ha figli?
Dzieci
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mitä vakuutus kattaa?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Sairaalakulut
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Erikoislääkärikustannukset
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Diagnostinen tutkimus
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiset toimenpiteet
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrinen hoito
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Hammashoito
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Silmähoito
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Kelpaako ajokorttini täällä?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Haluaisin suorittaa ________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoriakokeen
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
inssiajon
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
osoitetta
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
nimeä
il nome
Rodzaj zmiany
kuvaa
la foto
Rodzaj zmiany
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Haluaisin uusia ajokorttini.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
kadonneen
smarrita
Problem z prawem jazdy
varastetun
rubata
Problem z prawem jazdy
vaurioituneen
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka