Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Minun [dokumenttini] varastettiin.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Mikä sinun nimesi on?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Missä sinä asut?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mikä sinun osoitteesi on?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Minkä maan kansalainen sinä olet?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Koska sinä saavuit [maahan]?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Minä olen _________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
naimaton
single
Stan cywilny
naimisissa
married
Stan cywilny
asumuserossa
separated
Stan cywilny
eronnut
divorced
Stan cywilny
avoliitossa
cohabiting
Stan cywilny
rekisteröidyssä parisuhteessa
in a civil union
Stan cywilny
parisuhteessa
unmarried partners
Stan cywilny
avoliitossa
in a domestic partnership
Stan cywilny
leski
widowed
Stan cywilny
Onko sinulla lapsia?
Do you have children?
Dzieci
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
I would like to register in the city.
Meldunek
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mitä vakuutus kattaa?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Sairaalakulut
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Erikoislääkärikustannukset
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnostinen tutkimus
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiset toimenpiteet
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrinen hoito
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Hammashoito
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Silmähoito
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kuinka voin pidentää viisumiani?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Haluaisin suorittaa ________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoriakokeen
theory test
Rodzaj egzaminu
inssiajon
driving test
Rodzaj egzaminu
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
osoitetta
address
Rodzaj zmiany
nimeä
name
Rodzaj zmiany
kuvaa
photo
Rodzaj zmiany
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Haluaisin uusia ajokorttini.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
kadonneen
lost
Problem z prawem jazdy
varastetun
stolen
Problem z prawem jazdy
vaurioituneen
damaged
Problem z prawem jazdy
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka