Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
senedza
bekar
Stan cywilny
edziĝinta
evli
Stan cywilny
apartiga
ayrılmış
Stan cywilny
eksedziĝinta
boşanmış
Stan cywilny
kunviva
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Stan cywilny
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
vidvina
dul
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
adres
Rodzaj zmiany
nomon
ad
Rodzaj zmiany
foton
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
kayıp
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
çalınmış
Problem z prawem jazdy
difektatan
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka