Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Stan cywilny
senedza
singel
Stan cywilny
edziĝinta
gift
Stan cywilny
apartiga
separerad
Stan cywilny
eksedziĝinta
skild
Stan cywilny
kunviva
sambo
Stan cywilny
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
ogift par
Stan cywilny
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Stan cywilny
vidvina
änka
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Ögonbehandling
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
teoriprov
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
uppkörning
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
adressen
Rodzaj zmiany
nomon
namnet
Rodzaj zmiany
foton
bilden
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
borttappat
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
stulet
Problem z prawem jazdy
difektatan
förstört
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Obywatelstwo współmałżonka