Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
senedza
kawaler/panna
Stan cywilny
edziĝinta
żonaty/zamężna
Stan cywilny
apartiga
w separacji
Stan cywilny
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
kunviva
w konkubinacie
Stan cywilny
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Stan cywilny
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
vidvina
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
adres
Rodzaj zmiany
nomon
nazwisko
Rodzaj zmiany
foton
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka