Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
senedza
soltero/a
Stan cywilny
edziĝinta
casado/a
Stan cywilny
apartiga
separado/a
Stan cywilny
eksedziĝinta
divorciado/a
Stan cywilny
kunviva
cohabitante
Stan cywilny
en civila kuniĝo
en unión civil
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
pareja de hecho
Stan cywilny
en hejma partnereco
pareja de hecho
Stan cywilny
vidvina
viudo/a
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
la dirección
Rodzaj zmiany
nomon
el nombre
Rodzaj zmiany
foton
la fotografía
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
difektatan
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka