Zwroty | hindi - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Stan cywilny
senedza
Stan cywilny
edziĝinta
Stan cywilny
apartiga
Stan cywilny
eksedziĝinta
Stan cywilny
kunviva
Stan cywilny
en civila kuniĝo
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
Stan cywilny
en hejma partnereco
Stan cywilny
vidvina
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
Rodzaj zmiany
nomon
Rodzaj zmiany
foton
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
Problem z prawem jazdy
difektatan
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Obywatelstwo współmałżonka