Zwroty | duński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
Hvornår udløber dit ID?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Informationerne er fortrolige.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Hvad hedder du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Hvor og hvornår er du født?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Hvor bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
Hvad er din adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Hvad er dit statsborgerskab?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
Hvornår ankom du til [land]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Må jeg se dit ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Jeg er ___________.
Stan cywilny
senedza
single
Stan cywilny
edziĝinta
gift
Stan cywilny
apartiga
separeret
Stan cywilny
eksedziĝinta
fraskilt
Stan cywilny
kunviva
samlevende
Stan cywilny
en civila kuniĝo
i et indregistreret parforhold
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
ugifte partnere
Stan cywilny
en hejma partnereco
i et indenlandsk parforhold
Stan cywilny
vidvina
enke
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Har du børn?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jeg vil gerne registreres i byen
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Hospitalsgebyrer
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Speciallægegebyrer
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiske indgreb
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlinger
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Øjenbehandlinger
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Er mit kørekort gyldigt her?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
teoritest
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
køreprøve
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
adressen
Rodzaj zmiany
nomon
navnet
Rodzaj zmiany
foton
billedet
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
mistet
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
stjålet
Problem z prawem jazdy
difektatan
beskadiget
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Jeg har en ren straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Obywatelstwo współmałżonka