Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Hvornår udløber dit ID?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informationerne er fortrolige.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hvad hedder du?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Hvor og hvornår er du født?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hvor bor du?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Hvad er din adresse?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Hvad er dit statsborgerskab?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Hvornår ankom du til [land]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Må jeg se dit ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Jeg er ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
single
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
gift
coniugato/a
Stan cywilny
separeret
separato/a
Stan cywilny
fraskilt
divorziato/a
Stan cywilny
samlevende
convivente
Stan cywilny
i et indregistreret parforhold
in un'unione civile
Stan cywilny
ugifte partnere
in una coppia non sposata
Stan cywilny
i et indenlandsk parforhold
in un'unione di fatto
Stan cywilny
enke
vedovo/a
Stan cywilny
Har du børn?
Ha figli?
Dzieci
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jeg vil gerne registreres i byen
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Jeg er her for at registrere min bopæl
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalsgebyrer
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Speciallægegebyrer
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiske indgreb
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlinger
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Øjenbehandlinger
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Er mit kørekort gyldigt her?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoritest
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
køreprøve
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
navnet
il nome
Rodzaj zmiany
billedet
la foto
Rodzaj zmiany
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
mistet
smarrita
Problem z prawem jazdy
stjålet
rubata
Problem z prawem jazdy
beskadiget
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Jeg har en ren straffeattest
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka