Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Hvornår udløber dit ID?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informationerne er fortrolige.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hvad hedder du?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Hvor og hvornår er du født?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hvor bor du?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Hvad er din adresse?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Hvad er dit statsborgerskab?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Hvornår ankom du til [land]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Må jeg se dit ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Jeg er ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
single
kawaler/panna
Stan cywilny
gift
żonaty/zamężna
Stan cywilny
separeret
w separacji
Stan cywilny
fraskilt
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
samlevende
w konkubinacie
Stan cywilny
i et indregistreret parforhold
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
ugifte partnere
w związku partnerskim
Stan cywilny
i et indenlandsk parforhold
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
enke
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Har du børn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jeg vil gerne registreres i byen
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Jeg er her for at registrere min bopæl
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalsgebyrer
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Speciallægegebyrer
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiske indgreb
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlinger
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Øjenbehandlinger
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Er mit kørekort gyldigt her?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoritest
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
køreprøve
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
adres
Rodzaj zmiany
navnet
nazwisko
Rodzaj zmiany
billedet
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
mistet
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
stjålet
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
beskadiget
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Jeg har en ren straffeattest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka