Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
single
svobodný/á
Stan cywilny
gift
ženatý/vdaná
Stan cywilny
separeret
odděleni
Stan cywilny
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Stan cywilny
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Stan cywilny
enke
vdovec/vdova
Stan cywilny
Har du børn?
Máte děti?
Dzieci
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoritest
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
køreprøve
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
adresu
Rodzaj zmiany
navnet
jméno
Rodzaj zmiany
billedet
fotografii
Rodzaj zmiany
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
mistet
ztracený
Problem z prawem jazdy
stjålet
ukradený
Problem z prawem jazdy
beskadiget
zničený
Problem z prawem jazdy
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka