Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
ženatý/vdaná
házas
Stan cywilny
odděleni
külön él a házastársától
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
elvált
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
vdovec/vdova
özvegy
Stan cywilny
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
Praktický test
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
cím
Rodzaj zmiany
jméno
név
Rodzaj zmiany
fotografii
fénykép
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
elveszett
Problem z prawem jazdy
ukradený
ellopott
Problem z prawem jazdy
zničený
sérült
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka