Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
bekar
Stan cywilny
ženatý/vdaná
evli
Stan cywilny
odděleni
ayrılmış
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Stan cywilny
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Stan cywilny
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
vdovec/vdova
dul
Stan cywilny
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
Praktický test
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
adres
Rodzaj zmiany
jméno
ad
Rodzaj zmiany
fotografii
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
kayıp
Problem z prawem jazdy
ukradený
çalınmış
Problem z prawem jazdy
zničený
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka