Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Var bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Stan cywilny
svobodný/á
singel
Stan cywilny
ženatý/vdaná
gift
Stan cywilny
odděleni
separerad
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
skild
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
sambo
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Stan cywilny
nesezdaní partneři
ogift par
Stan cywilny
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Stan cywilny
vdovec/vdova
änka
Stan cywilny
Máte děti?
Har du barn?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Ögonbehandling
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
teoriprov
Rodzaj egzaminu
Praktický test
uppkörning
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
adressen
Rodzaj zmiany
jméno
namnet
Rodzaj zmiany
fotografii
bilden
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
borttappat
Problem z prawem jazdy
ukradený
stulet
Problem z prawem jazdy
zničený
förstört
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Obywatelstwo współmałżonka