Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
Singur
Stan cywilny
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Stan cywilny
odděleni
separat/ă
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Stan cywilny
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Stan cywilny
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Stan cywilny
vdovec/vdova
văduv/ă
Stan cywilny
Máte děti?
Aveți copii?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
Praktický test
examenul practic
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
Adresa
Rodzaj zmiany
jméno
nume
Rodzaj zmiany
fotografii
fotografia
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
pierdut
Problem z prawem jazdy
ukradený
furat
Problem z prawem jazdy
zničený
distrus
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka