Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stan cywilny
svobodný/á
холост
Stan cywilny
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Stan cywilny
odděleni
Разведен/а
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Stan cywilny
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Stan cywilny
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Stan cywilny
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Stan cywilny
Máte děti?
У вас есть дети?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Лечение зубов
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
Теоретический тест
Rodzaj egzaminu
Praktický test
Тест на вождение
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
адрес
Rodzaj zmiany
jméno
имя
Rodzaj zmiany
fotografii
фотография
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
потеряно
Problem z prawem jazdy
ukradený
украдено
Problem z prawem jazdy
zničený
повреждено
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Obywatelstwo współmałżonka