Zwroty | japoński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
Stan cywilny
ženatý/vdaná
Stan cywilny
odděleni
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
nesezdaní partneři
Stan cywilny
v domácím partnerství
Stan cywilny
vdovec/vdova
Stan cywilny
Máte děti?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
Rodzaj zmiany
jméno
Rodzaj zmiany
fotografii
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
Problem z prawem jazdy
ukradený
Problem z prawem jazdy
zničený
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka