Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Stan cywilny
svobodný/á
naimaton
Stan cywilny
ženatý/vdaná
naimisissa
Stan cywilny
odděleni
asumuserossa
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
eronnut
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Stan cywilny
v domácím partnerství
avoliitossa
Stan cywilny
vdovec/vdova
leski
Stan cywilny
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
Praktický test
inssiajon
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
osoitetta
Rodzaj zmiany
jméno
nimeä
Rodzaj zmiany
fotografii
kuvaa
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
kadonneen
Problem z prawem jazdy
ukradený
varastetun
Problem z prawem jazdy
zničený
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka