Zwroty | duński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
single
Stan cywilny
ženatý/vdaná
gift
Stan cywilny
odděleni
separeret
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Stan cywilny
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Stan cywilny
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Stan cywilny
vdovec/vdova
enke
Stan cywilny
Máte děti?
Har du børn?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
teoritest
Rodzaj egzaminu
Praktický test
køreprøve
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
adressen
Rodzaj zmiany
jméno
navnet
Rodzaj zmiany
fotografii
billedet
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
mistet
Problem z prawem jazdy
ukradený
stjålet
Problem z prawem jazdy
zničený
beskadiget
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Obywatelstwo współmałżonka