Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
single
Stan cywilny
ženatý/vdaná
married
Stan cywilny
odděleni
separated
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
divorced
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
in a civil union
Stan cywilny
nesezdaní partneři
unmarried partners
Stan cywilny
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Stan cywilny
vdovec/vdova
widowed
Stan cywilny
Máte děti?
Do you have children?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
theory test
Rodzaj egzaminu
Praktický test
driving test
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
address
Rodzaj zmiany
jméno
name
Rodzaj zmiany
fotografii
photo
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
lost
Problem z prawem jazdy
ukradený
stolen
Problem z prawem jazdy
zničený
damaged
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka