Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Vad heter du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Var bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
Stan cywilny
单身
singel
Stan cywilny
已婚
gift
Stan cywilny
分居
separerad
Stan cywilny
离异
skild
Stan cywilny
同居
sambo
Stan cywilny
民事结婚
i ett partnerskap
Stan cywilny
未婚伴侣
ogift par
Stan cywilny
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Stan cywilny
鳏居
änka
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Patientavgifter
Zakres ubezpieczenia
专家费
Specialistkostnader
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Diagnostiska prov
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Ögonbehandling
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
teoriprov
Rodzaj egzaminu
路考
uppkörning
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
adressen
Rodzaj zmiany
名字
namnet
Rodzaj zmiany
照片
bilden
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Wymiana prawa jazdy
丢失
borttappat
Problem z prawem jazdy
被偷了
stulet
Problem z prawem jazdy
受损
förstört
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Obywatelstwo współmałżonka