Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
单身
Singur
Stan cywilny
已婚
Căsătorit/ă
Stan cywilny
分居
separat/ă
Stan cywilny
离异
divorțat/ă
Stan cywilny
同居
concobinaj
Stan cywilny
民事结婚
într-o uniune civilă
Stan cywilny
未婚伴侣
necăsătorit/ă
Stan cywilny
同居伴侣关系
partener/ă de viață
Stan cywilny
鳏居
văduv/ă
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Aveți copii?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
专家费
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
路考
examenul practic
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
Adresa
Rodzaj zmiany
名字
nume
Rodzaj zmiany
照片
fotografia
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
丢失
pierdut
Problem z prawem jazdy
被偷了
furat
Problem z prawem jazdy
受损
distrus
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka