Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
单身
kawaler/panna
Stan cywilny
已婚
żonaty/zamężna
Stan cywilny
分居
w separacji
Stan cywilny
离异
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
同居
w konkubinacie
Stan cywilny
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
未婚伴侣
w związku partnerskim
Stan cywilny
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
鳏居
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
路考
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
adres
Rodzaj zmiany
名字
nazwisko
Rodzaj zmiany
照片
zdjęcie
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka