Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stan cywilny
单身
alleenstaand
Stan cywilny
已婚
gehuwd
Stan cywilny
分居
uit elkaar
Stan cywilny
离异
gescheiden
Stan cywilny
同居
samenwonend
Stan cywilny
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Stan cywilny
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Stan cywilny
同居伴侣关系
in een relatie
Stan cywilny
鳏居
verweduwd
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Ziekenhuiskosten
Zakres ubezpieczenia
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Diagnostische toets
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Chirurgische ingrepen
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
theoretische test
Rodzaj egzaminu
路考
rijexamen
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
mijn adres
Rodzaj zmiany
名字
mijn naam
Rodzaj zmiany
照片
mijn foto
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Wymiana prawa jazdy
丢失
verloren
Problem z prawem jazdy
被偷了
gestolen
Problem z prawem jazdy
受损
beschadigd
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Obywatelstwo współmałżonka