Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
单身
ελεύθερος/η
Stan cywilny
已婚
παντρεμένος/η
Stan cywilny
分居
σε διάσταση
Stan cywilny
离异
χωρισμένος/η
Stan cywilny
同居
συμβίωση
Stan cywilny
民事结婚
σε αστική ένωση
Stan cywilny
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
鳏居
χήρος/χήρα
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
名字
όνομα
Rodzaj zmiany
照片
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
丢失
χαμένη
Problem z prawem jazdy
被偷了
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
受损
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka