Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
La informo estas konfidenca.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Kiel vi nomiĝas?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Kie vi loĝas?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Kio estas via adreso?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Kio estas via civitaneco?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Mia edzecostato estas ___________.
Stan cywilny
单身
senedza
Stan cywilny
已婚
edziĝinta
Stan cywilny
分居
apartiga
Stan cywilny
离异
eksedziĝinta
Stan cywilny
同居
kunviva
Stan cywilny
民事结婚
en civila kuniĝo
Stan cywilny
未婚伴侣
fraŭlaj partneroj
Stan cywilny
同居伴侣关系
en hejma partnereco
Stan cywilny
鳏居
vidvina
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Ĉu vi havas infanojn?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Mi ŝatus registri en la urbo.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Kion dokumentojn mi alportus?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Mi ŝatus peti restadpermeson
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Hospitalokotizoj
Zakres ubezpieczenia
专家费
Kotizoj por la ekspertoj
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Diagnozoprovoj
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Kirurgiaj proceduroj
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Psikiatria kuracado
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Dentaj kuracadoj
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Okula kuracado
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Kial vi petas la enirovizon?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
teorian teston
Rodzaj egzaminu
路考
veturantan teston
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
adreson
Rodzaj zmiany
名字
nomon
Rodzaj zmiany
照片
foton
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Wymiana prawa jazdy
丢失
perdatan
Problem z prawem jazdy
被偷了
ŝtelatan
Problem z prawem jazdy
受损
difektatan
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Mi havas puran krimliston
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Obywatelstwo współmałżonka