Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
单身
svobodný/á
Stan cywilny
已婚
ženatý/vdaná
Stan cywilny
分居
odděleni
Stan cywilny
离异
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
同居
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
民事结婚
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Stan cywilny
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Stan cywilny
鳏居
vdovec/vdova
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
路考
Praktický test
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
adresu
Rodzaj zmiany
名字
jméno
Rodzaj zmiany
照片
fotografii
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
丢失
ztracený
Problem z prawem jazdy
被偷了
ukradený
Problem z prawem jazdy
受损
zničený
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka