Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
My marital status is ___________.
Stan cywilny
单身
single
Stan cywilny
已婚
married
Stan cywilny
分居
separated
Stan cywilny
离异
divorced
Stan cywilny
同居
cohabiting
Stan cywilny
民事结婚
in a civil union
Stan cywilny
未婚伴侣
unmarried partners
Stan cywilny
同居伴侣关系
in a domestic partnership
Stan cywilny
鳏居
widowed
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Do you have children?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
I would like to register in the city.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
专家费
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
theory test
Rodzaj egzaminu
路考
driving test
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
address
Rodzaj zmiany
名字
name
Rodzaj zmiany
照片
photo
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
丢失
lost
Problem z prawem jazdy
被偷了
stolen
Problem z prawem jazdy
受损
damaged
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka