Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
المعلومات سرية.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

ما هو اسمك؟
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
أين تعيش؟
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
ما هو عنوانك؟
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
ما هي جنسيتك؟
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
أين وصلت إلى [بلد]؟
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

حالتي الزوجية هي___________________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
عازب
โสด
Stan cywilny
متزوج
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
منفصل
แยกกันอยู่
Stan cywilny
مطلق
หย่าร้าง
Stan cywilny
لدي شريك/شريكة في السكن
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
متزوجان مدنيا
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
شريكان غير متزوجين
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
في شراكة منزلية
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
أرمل/أرملة
เป็นม่าย
Stan cywilny
هل لديك أطفال؟
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

أرغب في التسجيل في المدينة
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
تكاليف المستشفى
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
أجور المختصين
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
اختبارات التشخيص
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
العمليات الجراحية
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
العلاج النفسي
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
العلاج السني
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
علاج العينين
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
أرغب في تسجيل مركبتي.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
اختبار نظري
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
اختبار القيادة
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
العنوان
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
الاسم
ชื่อ
Rodzaj zmiany
الصورة
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
ضائعة
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
مسروقة
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
متضررة
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
أود استئناف إيقاف رخصتي.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
لدي سجل إجرامي نظيف.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka