Zwroty | arabski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
المعلومات سرية.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
ما هو اسمك؟
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
أين تعيش؟
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
ما هو عنوانك؟
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
ما هي جنسيتك؟
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stan cywilny
single
عازب
Stan cywilny
married
متزوج
Stan cywilny
separated
منفصل
Stan cywilny
divorced
مطلق
Stan cywilny
cohabiting
لدي شريك/شريكة في السكن
Stan cywilny
in a civil union
متزوجان مدنيا
Stan cywilny
unmarried partners
شريكان غير متزوجين
Stan cywilny
in a domestic partnership
في شراكة منزلية
Stan cywilny
widowed
أرمل/أرملة
Stan cywilny
Do you have children?
هل لديك أطفال؟
Dzieci
Do you have dependents living with you?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
أرغب في التسجيل في المدينة
Meldunek
What documents shall I bring?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
تكاليف المستشفى
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
أجور المختصين
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
اختبارات التشخيص
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
العمليات الجراحية
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
العلاج النفسي
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
العلاج السني
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
علاج العينين
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
اختبار نظري
Rodzaj egzaminu
driving test
اختبار القيادة
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
العنوان
Rodzaj zmiany
name
الاسم
Rodzaj zmiany
photo
الصورة
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Wymiana prawa jazdy
lost
ضائعة
Problem z prawem jazdy
stolen
مسروقة
Problem z prawem jazdy
damaged
متضررة
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Obywatelstwo współmałżonka