Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
folyószámla
Rodzaj konta
conto di risparmio
takarékszámla
Rodzaj konta
conto personale
személyi számla
Rodzaj konta
conto cointestato
közös számla
Rodzaj konta
conto per bambini
gyerekszámla
Rodzaj konta
conto in valuta estera
devizaszámla
Rodzaj konta
conto aziendale
üzleti számla
Rodzaj konta
conto per studenti
diákszámla
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vannak havi költségek?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Kapok csekkfüzetet is?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Elvesztettem a kártyám.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Ellopták a kártyám.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Le tudják tiltani a számlám?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Szükségem van egy új kártyára.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Szeretnék új jelzálogot.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
A bruttó éves jövedelmem ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Szeretnék biztosítást kötni.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
lakásbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
utazásbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
életbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
egészségbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
gépjármű-biztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
kisállatbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
lopásbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
jelzálogvédelem
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
tanulói vagyon
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
csoportbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
vagyonbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
árvízi biztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
tűzbiztosítás
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Mennyibe kerül a biztosítás?
Pytanie o koszt ubezpieczenia