Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vilken typ av bankkort får jag?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
bankkonto
Rodzaj konta
conto di risparmio
sparkonto
Rodzaj konta
conto personale
personligt konto
Rodzaj konta
conto cointestato
delat konto
Rodzaj konta
conto per bambini
konto för barn
Rodzaj konta
conto in valuta estera
konto för utländsk valuta
Rodzaj konta
conto aziendale
affärskonto
Rodzaj konta
conto per studenti
konto för studerande
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Är det några månadsavgifter?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Får jag ett checkhäfte?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vad är sparräntan?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Mitt kreditkort är stulet.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kan ni spärra mitt konto?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Jag behöver ett ersättningskort.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Skulle jag kunna få information om lån?
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Vad kan du berätta om räntan?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Jag köper mitt första hem.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Jag köper min andra bostad.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Min årslön är _____.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Jag vill köpa till försäkring.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
hemförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
reseförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
livsförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
sjukförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
bilförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
djurförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
inbrottsförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
återbetalningsskydd
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
studentförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
gruppförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
egendomsförsäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
översvämning försäkring
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
försäkring för brand
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Hur många månader täcker försäkringen?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Hur mycket kostar försäkringen?
Pytanie o koszt ubezpieczenia