Zwroty | polski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
rachunek bieżący
Rodzaj konta
conto di risparmio
rachunek oszczędnościowy
Rodzaj konta
conto personale
rachunek osobisty
Rodzaj konta
conto cointestato
wspólny rachunek bankowy
Rodzaj konta
conto per bambini
konto dla dziecka
Rodzaj konta
conto in valuta estera
rachunek w obcej walucie
Rodzaj konta
conto aziendale
rachunek firmy/konto firmowe
Rodzaj konta
conto per studenti
rachunek studencki/konto studenckie
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
ubezpieczenie domu/mieszkania
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
ubezpieczenie na czas podróży
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
ubezpieczenie na życie
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
ubezpieczenie samochodu
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
ubezpieczenie zwierząt domowych
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
ubezpieczenie mienia studenta
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
ubezpieczenie grupowe
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
ubezpieczenie majątkowe
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
ubezpieczenie od ognia
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Pytanie o koszt ubezpieczenia