Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Kan ik een bankrekening online openen?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
lopende rekening
Rodzaj konta
conto di risparmio
spaarrekening
Rodzaj konta
conto personale
persoonlijke rekening
Rodzaj konta
conto cointestato
gezamenlijke rekening
Rodzaj konta
conto per bambini
kinderrekening
Rodzaj konta
conto in valuta estera
vreemde valutarekening
Rodzaj konta
conto aziendale
zakelijke rekening
Rodzaj konta
conto per studenti
studentenrekening
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Krijg ik een chequeboekje?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Wat is de spaarrente?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Mijn bankkaart werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Ik koop mijn eerste huis.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Ik koop een tweede eigendom.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
inboedel/opstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
reisverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
levensverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
gezondheidsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
autoverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
huisdierenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
diefstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
hypotheekbescherming
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
studentenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
groepsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
schadeverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
overstromingsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
brandverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Hoeveel kost de verzekering?
Pytanie o koszt ubezpieczenia