Zwroty | koreański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
Rodzaj konta
conto di risparmio
Rodzaj konta
conto personale
Rodzaj konta
conto cointestato
Rodzaj konta
conto per bambini
Rodzaj konta
conto in valuta estera
Rodzaj konta
conto aziendale
Rodzaj konta
conto per studenti
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia