Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
kuranta konto
Rodzaj konta
conto di risparmio
ŝparadoj konto
Rodzaj konta
conto personale
persona konto
Rodzaj konta
conto cointestato
kuna konto
Rodzaj konta
conto per bambini
infana konto
Rodzaj konta
conto in valuta estera
fremda valuto konto
Rodzaj konta
conto aziendale
afera konto
Rodzaj konta
conto per studenti
studenta konto
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Mi bezonas anstataŭan karton.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
hejma/domanara asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
vojaĝa asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
viva asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
sana asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
aŭtoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
dombestoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
ŝtela asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
hipoteka protekto
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
studentoposedoj
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
grupoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
proprietoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
inundoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
fajroasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia