Zwroty | czeski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
běžný účet
Rodzaj konta
conto di risparmio
spořící účet
Rodzaj konta
conto personale
osobní účet
Rodzaj konta
conto cointestato
společný účet
Rodzaj konta
conto per bambini
dětský účet
Rodzaj konta
conto in valuta estera
cizoměnový účet
Rodzaj konta
conto aziendale
obchodní účet
Rodzaj konta
conto per studenti
studentský účet
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Dostanu šekovou knížku?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Jaká je spořící úroková sazba?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Moje kreditní karta byla ukradena.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Můžete zablokovat můj účet?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Potřebuji náhradní kartu.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuji můj první dům.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuji druhou nemovitost.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
pojištění domu/domácnosti
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
cestovní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
životní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
zdravotní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
povinné ručení
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
pojištění mazlíčků
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
pojištění proti krádeži
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
pojištění hypotéky
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
pojištění majetku studenta
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
skupinové pojištění osob
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
pojištění majetku
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
pojištění proti povodním
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
pojištění proti požáru
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kolik stojí to pojištění?
Pytanie o koszt ubezpieczenia