Zwroty | chiński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
我想要开一个银行账户。
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
我想要注销我的银行账户。
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
请问我能在网上开户吗?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
请问我能在手机上管理账户么?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
活期账户
Rodzaj konta
conto di risparmio
储蓄账户
Rodzaj konta
conto personale
个人账户
Rodzaj konta
conto cointestato
联名账户
Rodzaj konta
conto per bambini
儿童账户
Rodzaj konta
conto in valuta estera
外国货币账户
Rodzaj konta
conto aziendale
商务账户
Rodzaj konta
conto per studenti
学生账户
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
请问有月费吗?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
请问国际转账的手续费是多少?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
请问我会有支票簿吗?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
储蓄利率是多少?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
您能如何防止我被诈骗?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
我丢失了我的信用卡。
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
我的信用卡被偷了。
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
您能冻结我的账户吗?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
我需要补办一张卡。
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
我想要了解贷款信息。
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
您能给我说说利率信息吗?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
我正在考虑买第一套房子。
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
这是我在购买的第二套房子。
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
我想要再抵押。
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
我想要评估我的抵押贷款。
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
我想要买一处房产出租。
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
我的年收入大概______。
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
我想要买一份保险。
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
家庭保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
旅游保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
人身保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
健康保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
汽车保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
宠物保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
失窃保险
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
抵押贷款保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
学生财物保险
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
团体保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
财产保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
洪水保险
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
火灾保险
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
我的保险能保多久?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
请问我的保险多少钱?
Pytanie o koszt ubezpieczenia