Zwroty | angielski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
What are the fees if I use external ATMs?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
I would like to open a bank account.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
I would like to close my bank account.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Can I open a bank account online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Will I get a debit card or a credit card?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Can I use banking on my cell?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
What types of bank accounts do you have?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
current account
Rodzaj konta
conto di risparmio
savings account
Rodzaj konta
conto personale
personal account
Rodzaj konta
conto cointestato
joint account
Rodzaj konta
conto per bambini
children's account
Rodzaj konta
conto in valuta estera
foreign currency account
Rodzaj konta
conto aziendale
business account
Rodzaj konta
conto per studenti
student account
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Are there any monthly fees?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
What are the commissions for international transfers?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Do I get a checkbook?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
What is the savings interest rate?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
In what ways can you protect me from frauds?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
I lost my credit card.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
My credit card was stolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Can you block my account?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
I need a replacement card.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
I would like to have some information about loans.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
What can you tell me about the interest rate?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
I would like to have some information about mortgages.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
I am buying my first home.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
I am buying a second property.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
I would like to remortgage.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
I would like to review my existing mortgage.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
I am buying a property to let.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
My gross annual income is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
I would like to purchase insurance.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
home/household insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
travel insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
life insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
health insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
car insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
pet insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
theft insurance
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
mortgage protection
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
student possessions
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
group insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
property insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
flood insurance
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
fire insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
For how many months will I be covered?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
What is the price for the insurance?
Pytanie o koszt ubezpieczenia