Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ik zou graag een bankrekening openen.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kan ik een bankrekening online openen?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
lopende rekening
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
spaarrekening
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
persoonlijke rekening
Rodzaj konta
tài khoản chung
gezamenlijke rekening
Rodzaj konta
tài khoản con
kinderrekening
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
vreemde valutarekening
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
zakelijke rekening
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
studentenrekening
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Krijg ik een chequeboekje?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Wat is de spaarrente?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mijn bankkaart werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ik koop mijn eerste huis.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ik koop een tweede eigendom.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
inboedel/opstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
reisverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
levensverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
gezondheidsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
autoverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
huisdierenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
diefstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
hypotheekbescherming
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
studentenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
groepsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
schadeverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
overstromingsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
brandverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Hoeveel kost de verzekering?
Pytanie o koszt ubezpieczenia