Zwroty | duński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
girokonto
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
opsparingskonto
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
personlig konto
Rodzaj konta
tài khoản chung
fælleskonto
Rodzaj konta
tài khoản con
børnekonto
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
udenlandsk valuta konto
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
erhvervskonto
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
studiekonto
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Er der månedlige omkostninger?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Modtager jeg et checkhæfte?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Hvad er opsparingsrenten?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
Jeg har mistet mit kreditkort
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Kan I spærre min konto?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Jeg har brug for et nyt kort.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Jeg vil gerne have information om lån.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Jeg køber mit første hjem.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Jeg køber en anden ejendom.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Jeg vil gerne genlåne.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Min samlede årsindkomst er ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
Indboforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
Rejseforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
Livsforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
Sygeforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
Bilforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
Husdyrsforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
Tyveriforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
Prioritetslånsbeskyttelse
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
Studenterforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
Gruppeforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
Skadesforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
Oversvømmelsesforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
Brandforsikring
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Hvor meget koster forsikringen?
Pytanie o koszt ubezpieczenia