Zwroty | angielski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
What are the fees if I use external ATMs?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
I would like to open a bank account.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
I would like to close my bank account.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Can I open a bank account online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Will I get a debit card or a credit card?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Can I use banking on my cell?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
What types of bank accounts do you have?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
current account
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
savings account
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
personal account
Rodzaj konta
tài khoản chung
joint account
Rodzaj konta
tài khoản con
children's account
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
foreign currency account
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
business account
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
student account
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Are there any monthly fees?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
What are the commissions for international transfers?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Do I get a checkbook?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
What is the savings interest rate?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In what ways can you protect me from frauds?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
I lost my credit card.
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
My credit card was stolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Can you block my account?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
I need a replacement card.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
I would like to have some information about loans.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
What can you tell me about the interest rate?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
I would like to have some information about mortgages.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
I would like to speak with a mortgage advisor.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
I am buying my first home.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
I am buying a second property.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
I would like to remortgage.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
I would like to review my existing mortgage.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
I am buying a property to let.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
My gross annual income is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
I would like to purchase insurance.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
home/household insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
travel insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
life insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
health insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
car insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
pet insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
theft insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
mortgage protection
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
student possessions
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
group insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
property insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
flood insurance
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
fire insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
For how many months will I be covered?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
What is the price for the insurance?
Pytanie o koszt ubezpieczenia