Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Rodzaj konta
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Rodzaj konta
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia