Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Vilken typ av bankkort får jag?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
Vilka typer av bankkonton har ni?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
bankkonto
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
sparkonto
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
personligt konto
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
delat konto
tài khoản chung
Rodzaj konta
konto för barn
tài khoản con
Rodzaj konta
konto för utländsk valuta
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
affärskonto
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
konto för studerande
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Är det några månadsavgifter?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Får jag ett checkhäfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
Vad är sparräntan?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
Mitt kreditkort är stulet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Kan ni spärra mitt konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Jag behöver ett ersättningskort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Skulle jag kunna få information om lån?
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
Vad kan du berätta om räntan?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Jag köper mitt första hem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
Jag köper min andra bostad.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
Jag vill ta ett nytt bolån.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Jag köper en bostad att hyra ut.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
Min årslön är _____.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Jag vill köpa till försäkring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
hemförsäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
reseförsäkring
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
livsförsäkring
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
sjukförsäkring
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
bilförsäkring
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
djurförsäkring
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
inbrottsförsäkring
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
återbetalningsskydd
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
studentförsäkring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
gruppförsäkring
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
egendomsförsäkring
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
översvämning försäkring
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
försäkring för brand
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
Hur många månader täcker försäkringen?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Hur mycket kostar försäkringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia