Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
Kan jag öppna ett bankkonto online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Vilken typ av bankkort får jag?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
Vilka typer av bankkonton har ni?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
bankkonto
cuenta corriente
Rodzaj konta
sparkonto
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
personligt konto
cuenta personal
Rodzaj konta
delat konto
cuenta conjunta
Rodzaj konta
konto för barn
cuenta infantil
Rodzaj konta
konto för utländsk valuta
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
affärskonto
cuenta comercial
Rodzaj konta
konto för studerande
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
Är det några månadsavgifter?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Får jag ett checkhäfte?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
Vad är sparräntan?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
Mitt kreditkort är stulet.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
Kan ni spärra mitt konto?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Jag behöver ett ersättningskort.
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Skulle jag kunna få information om lån?
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
Vad kan du berätta om räntan?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Jag köper mitt första hem.
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Jag köper min andra bostad.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
Jag vill ta ett nytt bolån.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Jag köper en bostad att hyra ut.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
Min årslön är _____.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Jag vill köpa till försäkring.
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
hemförsäkring
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
reseförsäkring
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
livsförsäkring
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
sjukförsäkring
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
bilförsäkring
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
djurförsäkring
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
inbrottsförsäkring
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
återbetalningsskydd
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
studentförsäkring
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
gruppförsäkring
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
egendomsförsäkring
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
översvämning försäkring
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
försäkring för brand
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
Hur många månader täcker försäkringen?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Hur mycket kostar försäkringen?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia