Zwroty | polski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
rachunek bieżący
Rodzaj konta
сберегательный счет
rachunek oszczędnościowy
Rodzaj konta
личный счет
rachunek osobisty
Rodzaj konta
совместный счет
wspólny rachunek bankowy
Rodzaj konta
детский счет
konto dla dziecka
Rodzaj konta
валютный счет
rachunek w obcej walucie
Rodzaj konta
счет предприятия
rachunek firmy/konto firmowe
Rodzaj konta
студенческий счет
rachunek studencki/konto studenckie
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ubezpieczenie
Страхование дома
ubezpieczenie domu/mieszkania
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
ubezpieczenie na czas podróży
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
ubezpieczenie na życie
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
ubezpieczenie samochodu
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
ubezpieczenie zwierząt domowych
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
ubezpieczenie mienia studenta
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
ubezpieczenie grupowe
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
ubezpieczenie majątkowe
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
ubezpieczenie od ognia
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Pytanie o koszt ubezpieczenia