Zwroty | japoński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
Rodzaj konta
сберегательный счет
Rodzaj konta
личный счет
Rodzaj konta
совместный счет
Rodzaj konta
детский счет
Rodzaj konta
валютный счет
Rodzaj konta
счет предприятия
Rodzaj konta
студенческий счет
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ubezpieczenie
Страхование дома
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
Pytanie o koszt ubezpieczenia