Zwroty | czeski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
běžný účet
Rodzaj konta
сберегательный счет
spořící účet
Rodzaj konta
личный счет
osobní účet
Rodzaj konta
совместный счет
společný účet
Rodzaj konta
детский счет
dětský účet
Rodzaj konta
валютный счет
cizoměnový účet
Rodzaj konta
счет предприятия
obchodní účet
Rodzaj konta
студенческий счет
studentský účet
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
Dostanu šekovou knížku?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
Jaká je spořící úroková sazba?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
Můžete zablokovat můj účet?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
Potřebuji náhradní kartu.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupuji můj první dům.
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
Kupuji druhou nemovitost.
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ubezpieczenie
Страхование дома
pojištění domu/domácnosti
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
cestovní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
životní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
zdravotní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
povinné ručení
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
pojištění mazlíčků
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
pojištění proti krádeži
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
pojištění hypotéky
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
pojištění majetku studenta
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
skupinové pojištění osob
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
pojištění majetku
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
pojištění proti povodním
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
pojištění proti požáru
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
Kolik stojí to pojištění?
Pytanie o koszt ubezpieczenia